Ra mắt Iphone 6S và 6S Plus tại Zing


Xem Video tại:
http://news.zing.vn/iPhone-6S-va-6S-Plus-ra-mat-them-mau-vang-hong-post577793.html